Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Комисията по предложенията и атестирането ще внесе в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 17.12.2015 г. предложение за обявяване на  конкурс за първоначално назначаване на 43 /четиридесет и три/ свободни длъжности за „прокурор” в районните прокуратури, както следва:

 1. Районна прокуратура гр. Бургас – 3 (три) свободни длъжности
 2. Районна прокуратура гр. Гълъбово – 1 (една) свободна длъжност
 3. Районна прокуратура гр. Елена – 1 (една) свободна длъжност
 4. Районна прокуратура гр. Карлово – 1 (една) свободна длъжност
 5. Районна прокуратура гр. Лом – 1 (една) свободна длъжност
 6. Районна прокуратура гр. Несебър – 2 (две) свободни длъжности
 7. Районна прокуратура гр. Нова Загора – 2 (две) свободни длъжности
 8. Районна прокуратура гр. Оряхово – 1 (една) свободна длъжност
 9. Районна прокуратура гр. Пловдив – 4 (четири) свободни длъжности
 10. Районна прокуратура гр. Русе – 1 (една) свободна длъжност
 11. Районна прокуратура гр. Сандански – 2 (две) свободни длъжности
 12. Районна прокуратура гр. Свиленград – 3 (три) свободни длъжности
 13. Софийска районна прокуратура –12 (дванадесет) свободни длъжности
 14. Районна прокуратура гр. Смолян – 1 (една) свободна длъжност
 15. Районна прокуратура гр. Сливен – 1 (една) свободна длъжност
 16. Районна прокуратура гр. Сливница – 1 (една) свободна длъжност
 17. Районна прокуратура гр. Стара Загора – 1 (една) свободна длъжност
 18. Районна прокуратура гр. Трън – 1 (една) свободна длъжност
 19. Районна прокуратура гр. Харманли – 2 (две) свободни длъжности
 20. Районна прокуратура гр. Хасково – 1 (една) свободна длъжност
 21. Районна прокуратура гр. Червен бряг – 1 (една) свободна длъжност.

                   Свободните длъжности са обобщени съобразно изтегления с решение на ВСС по протокол № 25/14.05.2015 г., д.т. 2.2. жребий на основание чл. 178, ал. 1 от ЗСВ и с оглед останалите незаети длъжности от приключилия конкурс за преместване в районните прокуратури на основание разпоредбата на чл. 191, ал. 1, изр. 2 от ЗСВ.

                   Писменият изпит предстои да се проведе през месец февруари 2016 г. Допълнителна информация относно конкурса ще бъде публикувана своевременно на Интернет-страницата на ВСС в Раздел Важно/Конкурсни процедури и в Раздел Постоянни комисии/КПА.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд