Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет образува дисциплинарно производство срещу Методи Орлинов Лалов – председател на Софийски районен съд

Висшият съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 2 от Закона за съдебната власт образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Методи Орлинов Лалов – председател на Софийски районен съд.

Предложението е направено от Теодора Точкова – главен съдебен инспектор на ИВСС във връзка с Акт на ИВСС за резултатите от извършена комплексна планова проверка по наказателни дела на Софийски районен съд /с обхват на проверката от 01.01.2012г. до 31.12.2013г./, при която са констатирани нарушения по движението на 22 /двадесет и две дела/ за посочения период, а именно допусната забава при изписването на съдебни актове от Методи Лалов, в качеството му на магистрат.

На основание чл. 316, ал. 3 от Закона за съдебната власт бе избран чрез жребий дисциплинарен състав:  Ясен Тодоров, Галина Карагьозова и Даниела Костова.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд