Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет отхвърли предложението на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 27 по описа на ВСС за 2015г. да спре дисциплинарното производство срещу Мариян Стефанов Марков

Висшият съдебен съвет отхвърли предложението на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 27 по описа на ВСС за 2015г. да спре, на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК, във връзка с чл. 328 от ЗСВ производството  по дисциплинарното дело до окончателното приключване на административните дела във Върховния административен съд, образувани по жалба на дисциплинарно привлеченото лице Мариян Стефанов Марков – съдия в Софийски градски съд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд