Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ВСС възложи на ИВСС и Комисията по професионална етика и превенция на корупцията да извършат проверки във връзка с образувани наказателни дела от частен характер срещу членове на ВСС

Висшият съдебен съвет възложи на Инспектората към ВСС да извърши проверка във връзка с образуването, движението и разпределението на четири наказателни дела от частен характер образувани по тъжба на Румяна Ченалова срещу двама членове на ВСС в Софийски районен съд, Върховен касационен съд и Районен съд – Пазарджик.

Висшият съдебен съвет възложи на Комисията по професионална етика и превенция на корупцията да извърши проверка, с оглед изнесените данни от членовете на ВСС Галя Георгиева и Димитър Узунов, свързани с дисциплинарното производство срещу Румяна Ченалова, бивш съдия в Софийски градски съд, както и с липсата на информация за тези дела във ВСС, по времето, когато се е разглеждало дисциплинарното производство срещу Румяна Ченалова, както и да установи допуснати ли са нарушения на Кодекса за етично поведение на българските магистрати от административните ръководители, председателите на отделения и колегии в посочените съдилища.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд