Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Членове на ВСС и експерти от АВСС се срещнаха с Дейвид Бърнстайн, Джорджия Харли и Арун Арая – екип от специалисти „Публичен сектор” на Световната банка в областта на управлението, който е на посещение в София в периода 8-12 декември 2015г.

Посещението на екипа на Световната банка е с цел дефиниране на дейности по осъществяване на съдебната реформа в България, за които може да се поиска помощ от Световната банка.

По време на срещата представляващият Висшият съдебен съвет Соня Найденова и председателят на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи Милка Итова разговаряха за потребностите на ВСС в сферата на съдебната реформа.

 

Екипът на Световната банка прояви интерес и беше запознат с действията на ВСС по постигане на справедливо работно натоварване, промяна на съдебната карта, управлението на бюджета. Гостите  бяха запознати и с безрезултатните до момента усилията на ВСС от началото на 2013г., изразяващи се в редица предложения  за законодателни промени, касаещи конкурсните процедури  за магистрати и процеса по атестирането им, както и оперативната самостоятелност на ВСС като върховен управляващ орган на съдебната власт, насочени към повишаване ефективността на работа.

Коментирани бяха възможностите за оказване на подкрепа от Световната банка чрез аналитичната й експертиза и международен опит в областта на подобряване ефективността на дейността на съдебната система.

Обсъдени бяха и въпроси, свързани с бюджета на съдебната власт и неговата обвързаност с конкретни резултати в областта на съдебната реформа.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд