Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Любомир Герджиков е новият съпредседател на Гражданския съвет от страна на професионалните и неправителствените организации

Професионалните и неправителствени организации, членуващи в Гражданския съвет към ВСС избраха Любомир Герджиков за съпредседател от страна на организациите. Това е трети мандат за Любомир Герджиков, който е изпълнителен член на Управителния съвет на „Сефита” – сдружение за експертизи, финансово-икономически и технически анализи. Той бе първият съпредседател на Гражданския съвет от страна на професионалните и неправителствените организации, избран на 11.02.2013г. чрез жребий между членовете на Гражданския съвет. Днешният избор бе проведен поради изтичане на девет месечния мандат на досегашния съпредеседател Гергана Мутафова – заместник-председател на Асоциацията на прокурорите в България.

На редовното заседание на Гражданския съвет бе представена презентация на Единния информационен портал на съдебната власт, реализиран в изпълнение на проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт” финансиран по ОПАК, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Обсъдени бяха насоките за дейността на ГС през 2016г. и бе решено професионалните и неправителствени организации да представят писмени становища за темите, които следва да се заложат като приоритет в работа му, както и да направят предложения във връзка с техническото задание за изграждане на единна система за управление на делата.

Следващото заседание на Гражданския съвет ще се проведе на 29 януари 2016г. и на него ще бъде представен отчет за дейността на съпредседателите му през 2015г.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд