Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Комисията по предложенията и атестирането все още не е получила поисканата от председателя на ВКС и министъра на правосъдието информация за предприетите мерки в търсене на решения за преразпределяне на помощенията в Съдебната палата в гр. София за нуждите на най-натоварените органи на съдебната власт, разположени там, както и за резултатите от предприетите до момента действия. Исканата информация е необходима с оглед предстоящото назначаване на класираните кандидати в текущите конкурси за магистрати в органите на съдебна власт и осигуряване на подходяща работна среда на същите.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд