Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Днес 14.12.2015 в Административен съд – София област встъпи в длъжност съдия Мария Желязкова, назначена от ВСС с протокол № 56 от 12.11.2015г. след проведен конкурс за първоначално назначаване

Днес 14.12.2015 в Административен съд – София област встъпи в длъжност съдия Мария Желязкова, назначена от ВСС с протокол № 56 от 12.11.2015г. след проведен конкурс за първоначално назначаване. Съдия Желязкова положи клетва в присъствието на председателя на съда Мария Попова и колеги съдии, след което официално беше подписан акт за заемане на длъжност.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд