Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет избра прокурор Любомир Манолов Георгиев за втори мандат административен ръководител на Районна прокуратура – гр. Разград

Висшият съдебен съвет избра с 22 гласа „за“, нито един глас „против“ и един глас „въздържал се“ прокурор Любомир Манолов Георгиев за втори мандат административен ръководител на Районна прокуратура – гр. Разград.

Прокурор Манолов има над 14 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Кариерното му развитие като прокурор до момента е изцяло в Районна прокуратура – гр. Разград. Започнал е през 2001 г. като младши прокурор, след което заема длъжността прокурор, а в периода 01.06.2010 г. - 01.06.2015 г. е бил и административен ръководител.

В представената Концепция за управление на Районна прокуратура – гр. Разград, той посочва като мотиви да се кандидатира за втори мандат за поста административен ръководител своя сериозен професионален опит и оценката, получена от колегите му в Районна прокуратура – гр. Разград, и  от ръководството на Окръжна прокуратура – гр. Разград.

Като приоритети в работата си кандидатът поставя запазването на високите резултати, постигнати през първия му мандат, като значително намаляване на броя на върнатите от съда дела и на оправдателните присъди, постановени по обвинителни актове на прокуратурата. В периода 2012 – 2013 г. институцията е подобрила дейността си по отношение на срочността на произнасяне на прокурорите по досъдебни производства. Районна прокуратура – гр. Разград, отчита най-добрите резултати в апелативния район в работата по бързи и незабавни производства като е съдействала за разпространение на този опит.

Прокурор Манолов се позова на резултатите от планова проверка, извършена от Инспектората към ВСС през 2014 г., при която не са констатирани нарушения в организирането на административната дейност, в образуването и движението на преписките и делата в прокуратурата, както и по отношение на сроковете за приключването им.

Той определя като свой приоритет подобряване на срочността на предварителните проверки и ще насочи усилията си за скъсяване на сроковете на разследване и подобряване работата на разследващите полицаи.

Въпроси към прокурор Манолов поставиха членовете на Висшия съдебен съвет Ясен Тодоров, Галя Георгиева и Соня Найденова. Те поискаха мнението му относно работата на прокуратурата с разследващите органи, за тенденциите при върнатите от съда дела и резултатите за работата по досъдебни производства. Главният прокурор Сотир Цацаров попита как се осъществява разпределението на досъдебните производства сред разследващите полицаи.

Подкрепа за кандидатурата на прокурор Манолов заявиха членовете на Съвета Елка Атанасова, Незабравка Стоева и Ясен Тодоров. Те се позоваха на добрите резултати в първия му управленски мандат, на притежаваните от кандидата професионални и нравствени качества, с които е успял да създаде много добър микроклимат в Районна прокуратура – гр. Разград.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд