Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет наложи дисциплинарно наказание „порицание“ на заместник - районния прокурор на Кюстендил Светлана Ризова

Висшият съдебен съвет наложи на Светлана Димитрова Ризова – заместник – административен ръководител на Районна прокуратура – гр. Кюстендил, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт – „порицание” за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 2  и т. 5 от Закона за съдебната власт.

В гласуването на решението не участва членът на Висшия съдебен съвет Юлия Ковачева, поради направен отвод.

Дисциплинарно дело №25 по описа за 2015 г. на Висшия съдебен съвет е образувано по предложение на Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България, направено на основание чл. 312, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд