Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет образува дисциплинарно производство на съдия Елка Пенчева

Висшият съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 2 от Закона за съдебната власт образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Елка Христова Пенчева - съдия в Софийски градски съд, по предложение на Инспектората към ВСС.

Решението е взето без участие на членовете на Съвета Незабравка Стоева, Мария Кузманова, Милка Итова и Васил Петров, които си направиха отводи.

На основание чл. 316, ал. 3 от Закона за съдебната власт бе избран чрез жребий дисциплинарен състав: Соня Найденова, Камен Иванов и Ясен Тодоров.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд