Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
2016

АПЕЛАТИВЕН СЪД

Решение на ВСС по протокол № 03/21.01.2016 г. обн. ДВ бр. 08/29.01.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ "СЪДИЯ" В АПЕЛАТИВЕН СЪД-БУРГАС - НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ И АПЕЛАТИВЕН СЪД-ПЛОВДИВ - НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

Декларация по чл.195 от ЗСВ (pdf ; doc)

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд