Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” прекрати преписка срещу председателя на Върховния касационен съд

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” на Висшия съдебен съвет на свое заседание днес прекрати преписката срещу председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, образувана по сигнал във връзка с речта му, произнесена на тържествения пленум за отбелязване на 135-та годишнина на ВКС. Етичната комисия реши да не се извършва проверка по случая.

Въпреки че мнозинството от членовете на КПЕПК не са съгласни с част от тезите на председателя на ВКС, те приемат, че речта му е израз на неговото вътрешно убеждение, и че не трябва да се ограничава конституционно гарантираната свобода на словото.  

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд