Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
КПЕПК приключи преписката по публикации в интернет сайта „Биволъ”

На заседание на 12.01.2016 г. Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” взе решение по  преписка  №94-00-1204 от 2015 г., образувана по публикации в интернет сайта „Биволъ”. Решението на Етичната комисия, според което проверката не е установила нарушения на Кодекса за етично поведение на българските магистрати /КЕПБМ/ от магистрати и членове на Висшия съдебен съвет. Решението ще бъде внесено за разглеждане на заседанието на ВСС, насрочено за 14.01.2016 г., след което ще бъде публично оповестено.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд