Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прессъобщение

На проведеното днес работно заседание на Висшия съдебен съвет, девет от присъстващите 18 членове на Съвета дадоха съгласие да бъде предоставена разпечатка за изходящите SMS-и от ползваните от тях мобилни апарати във времевия интервал 9,30 – 12,30 ч. на 14.01.2016 г. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд