Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Димитър Узунов е новият представляващ на Висшия съдебен съвет

Висшият съдебен съвет с 13 гласа  „за”, един „против” и един „въздържал се” освободи Соня Найденова като представляващ Висшия съдебен съвет.

По предложение на дванадесет членове на Съвета за представляващ бе избран Димитър Узунов с 13 гласа „за”, нито един „против” и двама „въздържали се”. В предложението си за избор на нов представляващ членовете на ВСС се мотивират с необходимостта да се реализират успешно и експедитивно конституционните промени, съобразно параграф 11 от ЗИД на КРБ, както и с показаните високи организационни и административни качества, диалогичност, умение за работа в екип, последователност и твърдост на Димитър Узунов.

Вносителите се позоват на богатия организационен опит на Димитър Узунов, като административен ръководител на орган на съдебната власт – Районен съд – Сандански, включително и по отношение управлението на имуществото и недвижимите имоти на съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд