Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет обедини в общо производство две дисциплинарни дела срещу Рени Христова Коджабашева – съдия в Софийски градски съд

Висшият съдебен съвет обедини производствата по дисциплинарно дело №32/2015г. и дисциплинарно дело № 52/2015г., двете по описа на ВСС, образувани срещу Рени Христова Коджабашева – съдия в Софийски градски съд, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл.307, ал.4, т.1 и т.2 ЗСВ в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело №32/2015г.

Дисциплинарния състав предложи обединяване на производствата, поради факта, че и двете дела не са приключили към настоящия момент и са образувани са срещу едно и също дисциплинарно привлечено лице.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд