Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет прие за сведение заповеди на административни ръководители, с които е обърнато внимание на магистрати

Висшият съдебен съвет прие за сведение заповеди на административни ръководители, с които е обърнато внимание на магистрати, както следва:

  • Заповед на Янко Чавеев – административен ръководител на Районен съд – гр. Самоков,  с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Марина Трифонова Цветкова – съдия в Районен съд – гр. Самоков;
  • Заповед на Гриша Мавров– административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Стара Загора,  с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Георги Славов Георгиев - прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора.
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд