Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ВСС се запозна с решението на ВАС, с което се отхвърля жалбата на Румяна Ченалова, срещу решение на ВСС по протокол №3/22.01.2015г.

Комисията по дисциплинарните производства внесе за запознаване на пленарния състав на ВСС решение №13847/17.12.2015г. на Върховния административен съд – петчленен състав, с което се отхвърля жалбата на Румяна Методиева Ченалова срещу решението на ВСС, с което на основание чл.232 ЗСВ, същата е временно отстранена от длъжността „съдия“ за срок от шест месеца, считано от датата на вземане на решението.

Петтчленният състав е приел, че предложителите могат да участват в дисциплинарния състав „съвпадението на двама от членовете, разглеждащи дисциплинарното производство с вносителите на предложението, не ограничават правото на същите да участват в образуваното чрез жребий дисциплинарно дело №33/2014г., по описа на ВСС срещу съдия Румяна Ченалова“. Докладчик по делото е съдия Георги Чолаков.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд