Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ИЗЯВЛЕНИЕ на Димитър Узунов, представляващ Висшия съдебен съвет

ИЗЯВЛЕНИЕ

на Димитър Узунов, представляващ Висшия съдебен съвет

Като член на ВСС и представляващ Висшия съдебен съвет, предоставям справка, издадена от мобилния оператор, чиито услуги ползвам и с която се удостоверява комуникацията от телефонния ми номер на 14 януари 2016 г. за периода от 9.30 ч. до 12.30 ч.

Този документ ясно показва отсъствие на писмена кореспонденция с министър-председателя на Република България или с когото и да било друг.

Декларирам, че не разполагам и нямам друг телефонен номер, както и че същия съм ползвал като съдия и председател на Районен съд - гр. Сандански.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд