Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
В изпълнение на ЗИД на Конституцията на Република България, Висшият съдебен съвет от началото на годината приема всички свои решения при явно гласуване

От 2016 година Висшият съдебен съвет приема всички свои решения при явно гласуване в изпълнение на ЗИД на Конституцията на Република България, с параграф шести на който се отмени чл. 131 от Конституцията, регламентиращ тайното гласуване.

За осъществяване на явното поименно гласуване експертите от дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика” разработиха временен софтуер, който се въведе след приемане на Временни правила за гласуване на решенията на ВСС, на заседанието на 20.01.2016 година.

Новият начин на гласуване със софтуера дава възможност в реално време да се проследяват резултатите от гласуването на всеки член на Съвета. Същите ще бъдат неразделна част на протоколите от заседанията на ВСС и ще се публикуват на интернет страницата, което гарантира прозрачност и откритост в работата на ВСС.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд