Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Финансиране на съдебната власт

 

Окончателен доклад на ЕМСС 2015-2016 по проект „Финансиране на съдебната власт“

Приложение 1 към Окончателен доклад на ЕМСС 2015-2016 по проект „Финансиране на съдебната власт“

Приложение 2 към Окончателен доклад на ЕМСС 2015-2016 по проект „Финансиране на съдебната власт“

Доклад от Каролина Неделчева – член на ВСС, Камен Иванов – член на ВСС, и Аделина Кандова – главен експерт в дирекция „Международна дейност“ в АВСС, относно участие в среща на проектен екип по проект 3 „Финансиране на съдебната власт“ на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС), проведена в периода 29 февруари 2016 г. – 1 март 2016 г. , в гр. Дъблин, Ирландия

Доклад от Камен Иванов – член на ВСС относно участие в срещата на проектен екип на Европейската мрежа на съдебните съвети /ЕМСС/ по проект „Финансиране на съдебната власт”, проведена в периода 30 ноември – 01 декември 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд