Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Независимост и отчетност на съдебната власт

Окончателен доклад на ЕМСС 2015-2016 по проект "Независимост и отчетност на съдебната власт"

Доклад от Незабравка Стоева и Юлия Ковачева, членове на Висшия съдебен съвет и координатори по проект „Независимост и отчетност“ на ЕМСС, относно участие в среща на проектния екип в периода 10-13 април 2016 г., гр. Барселона, Кралство Испания.

Доклад от Виктор Тарчев – прокурор в Софийска градска прокуратура, за участие в среща на подгрупата от прокурори по проект „Независимост и отчетност на съдебната власт“ на Европейската мрежа на съдебните съвети в периода 11-12 април 2016 г., в гр. Барселона, Кралство Испания.

Доклад от Незабравка Стоева – член на ВСС, относно участие в среща на проектния екип по проект „Независимост и отчетност“ на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) за периода 06-08 март 2016 г., гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Виктор Тарчев - прокурор в Софийска градска прокуратура, относно участие в среща на проектния екип по проект „Независимост и отчетност на съдебната власт“ на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС), подгрупа „Независимост и отчетност на прокурорите“, проведена в периода 07-08 март 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Незабравка Стоева и Юлия Ковачева като членове на ВСС и координатори по проект „Независимост и отчетност на съдебната власт”, относно среща на проектния екип за периода 02-05 декември 2015г.,проведена в гр. Брюксел, Белгия.  

Доклад от Виктор Тарчев – прокурор в Софийска районна прокуратура, относно международна среща през периода 03-04.12.2015 г., проведена в гр. Брюксел, Белгия.  

Доклад от Юлия Ковачева – член на ВСС, от участие в диалогова група по проект „Независимост и отчетност на съдебната власт“ на Европейската мрежа на съдебните съвети 2015-2016 – 19-21 ноември 2015 г., гр. Мадрид, Испания

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд