Международна дейност
Международно сътрудничество
Международни организации
Европейска мрежа на съдебните съвети
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Стандарти VI - Стандарти за представителството на гражданското общество в съдебното управление

Окончателен доклад на ЕМСС 2015-2016 по проект "Стандарти VI - Стандарти за представителството на гражданското общество в съдебното управление"

Доклад от Магдалена Лазарова и Елка Атанасова - членове на Висшия съдебен съвет относно участие в среща по проект „Стандарти VI” на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 10-11 март 2016 г в гр. Любляна, Словения.

Доклад от Елка Атанасова, член на ВСС и член на екипа по Проект на ЕМСС „Стандарти VI - стандарти за представителството на гражданското общество в съдебното управление“, относно участие в среща на проектния екип на ЕМСС, проведена в периода 20-23 януари 2016 г., гр. Брюксел, Белгия.

Доклад от Магдалена Лазарова – член на ВСС относно участие в среща по проект „Стандарти VІ – стандарти за представителството на гражданското общество в съдебното управление“ на ЕМСС, проведена в периода 10-11 декември 2015 г. в гр. Рим, Италия.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд