Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет прие за сведение заповеди на административни ръководители, с които е обърнато внимание на магистрати,

Висшият съдебен съвет прие за сведение заповеди на административни ръководители, с които е обърнато внимание на магистрати, както следва:

•Заповед на Лазар Минчев – административен ръководител – председател на Окръжен съд – гр. Разград,  с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Рая Петкова Йончева – съдия в Окръжен съд – гр. Разград;

•Заповед на Мина Грънчарова– административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Ямбол,  с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Георги Стоянов Георгиев - прокурор в Районна прокуратура – гр. Ямбол.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд