Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ВСС прие мерки, които да залегнат в плана за действие за изпълнение на препоръките от доклада на ЕК по МСО

Висшият съдебен съвет единодушно с 20 гласа „за“  прие предложения за мерки, които да залегнат в проекта за План за действие за изпълнението на препоръките от Доклада на комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 27.01.2016г. В тях са включени и предложения, направени от членове на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд