Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” към Висшия съдебен съвет инициира проверка по списъците с влогове на магистрати в КТБ

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” /КПЕПК/ към Висшия съдебен съвет обсъди днес изнесените в медии списъци на магистрати с влогове в Корпоративна търговска банка /КТБ/, за които се твърди, че са съставени от синдиците й.

         Етичната комисия намира за укорими опитите за внушение, че КТБ е „банката на съдебната власт”. Никой магистрат, който може да посочи законови източници на средствата си и ги е декларирал според законовите изисквания, не може да бъде укоряван за избора си на банка. Целта на проверката, която Етичната комисия предприема е:

         - да се установи има ли магистрати, които са нарушавали правилата на професионалната етика;

         - да се разграничат горните случаи от всички останали, за да се изчисти тяхното име.

         По решение на КПЕПК ще бъдат изискани от синдиците на КТБ оригиналните списъци на вложителите, за да се провери кои от посочените в тях лица са действащи магистрати. Етичната комисия ще помоли в списъците да бъде визирано от кои години са тези влогове. Тази информация ще бъде предоставена на Сметната палата, за да се направи съпоставка с декларираните от магистратите доходи.

         Едновременно с това КПЕПК ще поиска от Националната агенция по приходите информация за констатирани при техни проверки нередности в данъчните декларации на магистрати.

         За случаите, в които Сметната палата установи разминаване, ще бъде сигнализирана Националната агенция по приходите и други органи със съответните компетенции.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд