Граждански съвет
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

2017 Година

Становище от СЕФИТА

Преглед на мерките, заложени в Доклада на Европейската комисия от м. януари 2017 г., изготвен от Института за пазарна икономика

Становище от Българска асоциация на съдиите по вписванията

Становище от  СЕФИТА

Становище от  Асоциация “Форум”

Становище от Българска асоциация на вещите лица и експертите (БА „ВЛЕК”)

Становище от Камара на следователите в Република България

Становище от Асоциацията на прокурорите в Република България

2016 Година

Анализ  от  Института за пазарна икономика

Становище от  Асоциация “Форум”

Становище от  Сдружение "СЕФИТА"

2013 Година

          Становище от  Сдружение "СЕФИТА"

          Становище от Сдружение "Център на НПО-Разград"

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд