Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

По приключилите конкурси за повишаване и преместване в длъжност „съдия" в районните съдилища и длъжност „прокурор" в окръжните прокуратури на повишените или съответно преместените кандидати са изпратени уведомления за встъпване в длъжност по реда на чл. 161 от ЗСВ и предстои овакантяване на голям брой длъжности „прокурор” в районните прокуратури. С цел осигуряване на нормален ритъм на работа на районно ниво, КПА ще предложи на ВСС обявяване на нов конкурс за длъжността „прокурор” в районните прокуратури през месец март 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд