Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Днес, в сградата на Софийски университет „Св. Климент Охридски”  се проведе писменият изпит по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 62/16.12.2015 г. 

КОНКУРС за първоначално назначаване и заемане на  43 свободни длъжности за „прокурор” в районните прокуратури.

Пропускът в сградата на университета бе осигурен от служители на Главна дирекция „Охрана” при Министерство на правосъдието.

В 9,00 часа, в присъствието на членовете на първа конкурсна комисия: Мариана Благоева Калинска – Захманова - председател, Надежда Генова Борисова, Ваня Александрова Иванова, Мариана Никова Ибришимова, доц. д-р Валентин Недев и втора конкурсна комисия: Десислава Тенкова Калайджиева - председател, Лилия Маринова Микова, Любен Владимиров Владинов, Ивайло Димитров Иванов, проф. дюн Маргарита Иванова Чинова и Мария Илиева Макрелова) в аудитория № 272 в сградата на Ректората, се изтегли един казус от наказателно - правните науки.

От общия брой допуснати до участие в конкурса кандидати на писмения изпит се явиха 497, от които 2 се отказаха.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд