Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Днес, 29.02.2016 г.,  в Специализираната прокуратура встъпи в длъжност "прокурор" Костадин Паскалев, назначен от ВСС с решение по протокол № 4 от 27.01.2016 г., след проведен конкурс за първоначално назначаване в окръжните прокуратури.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд