Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

На 29.02.2016 г. в Окръжна прокуратура – гр. Хасково встъпи в длъжност прокурор Николай Гугушев, назначен с решение на ВСС по протокол № 4 от 27.01.2016 г., след проведен конкурс за първоначално назначаване в окръжните прокуратури. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд