Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” изслуша следователя Бойко Атанасов и разследващи магистрати от Софийска градска прокуратура и следствения отдел към нея

На редовното си заседание днес, 07.03.2016г., Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” /КПЕПК/ изслуша Бойко Атанасов, следовател в Следствен отдел при Софийска градска прокуратура, във връзка с образуваната проверка по повод изявленията му пред електронни медии и получените писма от главния прокурор на Република България за извършване на пълна проверка на твърденията на следователя, съобразно компетентността  на ВСС. 

По решение на Комисията проведеното изслушване бе публично, като бе осигурено проследяването му от ресорните журналисти,  в реално време в Пресцентъра на ВСС.

Във връзка с постъпило на 02.03.2016г. във ВСС,  писмо от 26 магистрати от 01 Сектор „Специализиран” при Следствения отдел на Софийска градска прокуратура и 01 Отдел „Специализиран” при Софийска градска прокуратура, с което се апелира да бъдат изслушани от КПЕПК, след решение на Комисията същите бяха допуснати да присъстват на изслушването, като им бе предоставена възможност да определят свои представители, които да изразят становище по твърденията на следовател Атанасов и темата на проверката.

В изслушването участваха членовете на Комисията Ясен Тодоров, Даниела Костова, Васил Петров, Галя Георгиева, Димитър Узунов, Мария Кузманова, Румен Боев, Юлиана Колева, Галина Карагьозова, както и членовете на ВСС Милка Итова, Юлия Ковачева, Соня Найденова, Магдалена Лазарова и Калин Калпакчиев, Михаил Кожарев и председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов.

С оглед изложените крайно противоречиви твърдения проверката ще продължи, като КПЕПК на насроченото за 14.03.2016г. заседание, ще уточни оставащия обем на проверката и последващите действия, които ще бъдат предприети.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд