Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ И ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
 „СЪДИЯ” В АПЕЛАТИВЕН СЪД - НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ

Във връзка с насрочения на  02.04.2016 г. /събота/  писмен изпит в конкурса за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в Апелативен съд - наказателна колегия, Висшият съдебен съвет уведомява допуснатите кандидати, че е публикуван График за провеждането на писмения изпит на интернет страницата на ВСС, в раздел Важно/Конкурс за първоначално назначаване/2016 г.

Писменият изпит ще започне в 09:00 часа, като кандидатите ще се допускат в зала 32 и зала 42 в сградата на Националния институт на правосъдието (ул. „Екзарх Йосиф” № 14) от 07:30 часа.

Всички участници в конкурса следва да се запознаят подробно с Указанията за провеждане на писмените изпити по обявените конкурси за младши съдии, младши прокурори и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт, приети с решение на ВСС по пр. № 52/22.10.2015 г. и публикувани тук, както и на интернет страницата на ВСС в раздел Важно/Конкурси. Кандидатите следва да имат предвид, че няма да бъдат допускани в залата с мобилни телефони или други технически устройства, ако такива бъдат намерени в тях след проверката с металдетекторите. Участниците в писмения изпит не могат да ползват съдебни и тълкувателни решения или друга съдебна практика, поради което същите следва да носят нормативни актове без такива приложения или съответно да вземат мерки за ограничаване на ползването им.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд