Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет не наложи дисциплинарно наказание на съдия Богдана Желявска

Висшият съдебен съвет не наложи на Богдана Николова Желявска – съдия в Софийски градски съд дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1 от Закона за съдебната власт във връзка с воденото срещу нея дисциплинарно производство №6/2015 г. по описа на Висшия съдебен съвет.

 

В обсъждането и гласуването на решението не участва Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, който е сред вносителите на предложението.

 

Дисциплинарно дело №6/2015 г. е образувано по предложение на Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд и Христо Иванов – бивш министър на правосъдието, за допуснато дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 3, т. 4 и т. 5 от Закона за съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд