Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет не наложи дисциплинарно наказание на Мария Златарева

Висшият съдебен съвет не наложи на Мария Велизарова Златарева – съдия в Районен съд – гр. Пирдоп, а понастоящем прокурор в Софийска районна прокуратура дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1 от Закона за съдебната власт във връзка с воденото срещу нея дисциплинарно производство №42/2015 г. по описа на Висшия съдебен съвет.

 

Дисциплинарно дело №42/2015 г. е образувано по предложение на Филип Владимиров Владимиров - председател на Софийския окръжен съд, с искане за налагане на дисциплинарно наказание за дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 3 от Закона за съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд