Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет образува дисциплинарно производство срещу съдия Веселина Ставрева от Софийски градски съд

Висшият съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 2 от Закона за съдебната власт, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Веселина Йорданова Ставрева – съдия в Софийски градски съд, за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 3 и т. 5 от Закона за съдебната власт.

На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ бе избран чрез жребий дисциплинарен състав: Димитър Узунов, Калин Калпакчиев и Юлиана Колева.

Предложението за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 6 от Закона за съдебната власт е направено от членове на Висшия съдебен съвет на основание чл. 312, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд