Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет възстанови осем съдебни инспектори като съдии и прокурори

Висшият съдебен съвет във връзка с изтичащия мандат на съдебни инспектори възстанови на основание чл. 50 от Закона за съдебната власт осем съдебни инспектори  на заеманите от тях преди това длъжности съдия и прокурор в органите на съдебна власт. С решението на ВСС Светлана Георгиева Бошнакова е възстановена на длъжност „прокурор” във Върховна касационна прокуратура, Янка Стоянова Гочева на длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура – Благоевград, Албена Йорданова Кузманова на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Пазарджик, Албена Кирилова Костова на длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура, Любомир Иванов Георгиев на длъжност „следовател” в следствен отдел към Софийска градска прокуратура, Захаринка Димитрова Тодорова на длъжност „съдия” във Върховния административен съд, Весела Стоянова Николова на длъжност „съдия” в Административен съд – София – град и Димана Николова Йосифова на длъжност „съдия” в Софийски градски съд.

          Висшият съдебен съвет разкри една щатна длъжност „съдия” в Административен съд – София – град, във връзка с възстановяването в длъжност на съдия Весела Николова.

          Членът на Висшия съдебен съвет Ясен Тодоров си направи отвод и не участва в обсъждането и гласуването на предложението относно прокурор Любомир Георгиев.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд