Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет освободи от магистратски длъжности новоизбраните инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет

Във връзка с избирането им от Народното събрание за инспектори в Инспектората към Висшият съдебен съвет, ВСС освободи днес девет магистрати от заеманата от тях досега длъжност, считано от датата на встъпване в длъжност в ИВСС.

С решението на Висшия съдебен съвет Лидия Христова Стоянова и Теодора Георгиева Нинова са освободени от заеманата от тях длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд.

Игнат Иванов Георгиев е освободен от заеманата длъжност „административен ръководител – председател“ на Административен съд – гр. Перник,  както и от длъжността „съдия“ в същия съд.

Любомир Василев Крумов е освободен от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – гр. София.

Генади Йорданов Георгиев е освободен от заеманата длъжност „прокурор“ във Върховна административна прокуратура.

Мария Господинова Нейкова е освободена от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор“ на Апелативна специализирана прокуратура, както и от длъжността „прокурор“ в същата прокуратура.

Любка Димитрова Кабзималска е освободена от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Софийска районна прокуратура, както и от длъжността „прокурор“ в същата прокуратура.

Стефка Станева Мулячка е освободена от заеманата длъжност „следовател“ в Националната следствена служба.

Александър Божидаров Мумджиев е освободен от заеманата длъжност „следовател“ в Следствен отдел при Софийска градска прокуратура. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд