Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет откри процедура за избор на административни ръководители в 9 съдилища и 7 прокуратури

По предложение на Комисията по предложенията и атестирането Висшият съдебен съвет откри процедура за Избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. ВСС обяви на основание чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт свободните длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:

 

1. Административен ръководител – председател на Апелативен съд – София – свободна длъжност.

2. Административен ръководител – председател на Административен съд – Перник – свободна длъжност.

3. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Благоевград – свободна длъжност.

4. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Велико Търново – свободна длъжност.

5. Административен ръководител – председател на Районен съд – Благоевград – свободна длъжност.

6. Административен ръководител – председател на Районен съд – Велинград – свободна длъжност.

7. Административен ръководител – председател на Районен съд – Гоце Делчев – свободна длъжност.

8. Административен ръководител – председател на Районен съд – Ихтиман – свободна длъжност.

9. Административен ръководител – председател на Районен съд – Мадан – свободна длъжност.

10. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Белоградчик – свободна длъжност.

11. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Карнобат – свободна длъжност.

12. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Котел – свободна длъжност.

13. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Кула – свободна длъжност.

14. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Мадан – свободна длъжност.

15. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Никопол – свободна длъжност.

16. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Тервел – свободна длъжност.

 

Кандидатите за административни ръководители следва в 14-дневен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в Държавен вестник, да подадат в администрацията на ВСС заявление за участие (по образец – чл. 4, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал.1, т. 2-4 от ЗСВ). Решението на Висшия съдебен съвет ще бъде обнародвано в “Държавен вестник” и публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд