Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ И МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

СЪОБЩЕНИЕ

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ И МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

 

Висшият съдебен съвет уведомява всички кандидати по обявените конкурси за младши съдии и младши прокурори, както и за първоначално назначаване, че следва да се запознаят подробно с Указанията за провеждане на писмените изпити по обявените конкурси за младши съдии, младши прокурори и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт, приети с решение на ВСС по пр. № 52/22.10.2015 г. и публикувани тук, както и на интернет страницата на ВСС в раздел Важно/Конкурси. Кандидатите следва да имат предвид, че няма да бъдат допускани в залите с мобилни телефони или други технически устройства. В случай, че такива бъдат намерени в тях след проверката с ръчни металдетектори, ВСС няма да има ангажимент да осигурява място за тяхното съхранение. Участниците в писмените изпити не могат да ползват съдебни и тълкувателни решения или друга съдебна практика, поради което същите следва да носят нормативни актове без такива приложения или съответно да вземат мерки за ограничаване на ползването им.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд