Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Днес, в сградата на Националния институт на правосъдието се проведе писменият изпит по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол  № 03/21.01.2016 г.  КОНКУРС за първоначално назначаване и заемане на 1 свободна длъжност „прокурор” в Апелативна прокуратура – Бургас. Пропускът в сградата на НИП бе осигурен от служители на Главна дирекция „Охрана” при Министерство на правосъдието.

В 9,00 часа, в присъствието на членовете на конкурсната комисия: Николай Найденов Найденов – председател, Антоанета Георгиева Чакърова, Николина Симеонова Стойнова,  Крум Димитров Манов и проф. д-р Добринка Иванова Чанкова, в зала 42 се изтегли един казус от наказателно - правните науки.

 

 

От 26 допуснати до участие в конкурса кандидати на писмения изпит се явиха 20, от които 2 се отказаха.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд