Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Резултатите от писмения изпит и графика за провеждане на устни изпити в конкурса за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности „прокурор” в районните прокуратури, обявен с решение на ВСС по протокол №25/14.05.2015г. са публикувани на сайта

Резултатите от проведения писмен изпит в конкурса за първоначално назначаване и заемане на 43 свободни длъжности „прокурор” в районните прокуратури, обявен с решение на ВСС по протокол №25/14.05.2015г. са публикувани на сайта на ВСС, в раздел „Конкурс за първоначално назначаване”, подраздел „2016” – „Районна прокуратура”.

В същия раздел е публикуван изтегления казус от наказателно - правните науки, решението на същия, както и графика за провеждането на устния изпит.

На писмения изпит, проведен на 27.02.2016г. са се явили 497, от които двама са се отказали. Работата на двете конкурсни комисии по оценка писмените работи на кандидати приключи в края на работния ден на 11.03.2016г.

Видно от резултатите до устен изпит са допуснати 232 кандидати, разпределени съобразно утвърден от конкурсните комисии график.

 

Пожелаваме успех на всички кандидати!

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд