Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Проверката на КПЕПК продължава със събиране на допълнителна информация във връзка с изслушванията на следователя Бойко Атанасов и разследващи магистрати

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” на Висшия съдебен съвет обсъди днес получената информация при проведеното миналата седмица публично изслушване на Бойко Атанасов – следовател в Следствен отдел при Софийска градска прокуратура, и разследващи магистрати от Софийска градска прокуратура и следствения отдел към нея, във връзка с образувана от ВСС проверка за съществуването на „шпицкоманда” в държавното обвинение.

Етичната комисия реши да изиска допълнителна информация от Върховна касационна прокуратура, Софийска апелативна прокуратура и Софийска градска прокуратура. След запознаване с нея, КПЕПК ще прецени дали да покани за изслушване и други лица. 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд