Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
На 16.03.2016г. в сградата на Висшия съдебен съвет ще се проведе Втората годишна среща на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела

На 16.03.2016г. в сградата на Висшия съдебен съвет ще се проведе Втората годишна среща на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела /НСММС – НД/. На нея предстои да се обсъдят Отчета за дейността на Мрежата от създаването й до момента, Приемане на Вътрешни правила и сключване на Споразумение за сътрудничество с Националната прокурорска мрежа, Приемане на Програма за дейността на Мрежата през 2016 г. и други организациони въпроси.

За участие в срещата са поканени членовете на ВСС, Националният представител на Република България за Евроджъст и неговия заместник, Националният кореспондент на Република България в Европейската Съдебна Мрежа, представители на Министерство на правосъдието и на Националния институт на правосъдието.

Националната съдебна мрежа е създадена с решение на ВСС по протокол №44/30.07.2015г., като за национално лице за контакт бе избрана съдия Ангелина Лазарова, съдия в Наказателното отделение при Окръжен съд – Варна, командирована в Наказателно отделение на Апелативен съд – Варна.

През месец октомври 2015г. съдиите от Мрежата проведоха първата си  годишна среща.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд