Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

С оглед високата натовареност на съдиите от Софийски районен съд, за преодоляване на която се налагат спешни мерки, е необходимо командироване на съдии от страната. Желаещите магистрати могат да изпратят заявления или молби на електронния адрес на Висшия съдебен съвет: vss@vss.justice.bg. Телефон за контакти: 02/9304329 – Цветанка Тиганчева – началник отдел „Конкурси на магистрати”.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд