Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет за втори път отложи произнасянето по дисциплинарно дело №5/2015г. по описа на ВСС

Висшият съдебен съвет за втори път отложи произнасянето по дисциплинарно дело №5/2015г. по описа на ВСС, поради заболяване на дисциплинарно привлеченото лице Ивайло Родопски, съдия в Районен съд гр. Костинброд. Произнасянето по делото е отложено за 24.03.2016г., като е определена втора, резервна дата – 07.04.2016г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд