Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет образува дисциплинарно производство срещу Мариян Стефанов Марков – съдия в Софийски градски съд

Висшият съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 2 от Закона за съдебната власт, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Мариян Стефанов Марков – съдия в Софийски градски съд. Предложението за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт е направено от председателя на Софийски градски съд Калоян Топалов.

На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ бе избран чрез жребий дисциплинарен състав: Румен Георгиев, Мария Кузманова и Галя Георгиева.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд