Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ВСС прие за сведение заповед на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Стара Загора

Висшият съдебен съвет прие за сведение Заповед  РП № 16/15.02.2016г. на Гриша Мавров – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Стара Загора, с която, на основание чл.327 от ЗСВ е обърнато внимание на Надежда Белчева Белчева – прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд