Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет образува дисциплинарно производство срещу Петьо Петров, следовател в Следствения отдел към Софийска градска прокуратура, към момента на предложението за образуване на дисциплинарното производство

Висшият съдебен съвет прие за сведение определението на ВАС – тричленен състав- шесто отделение, по административно дело №13787/2015г., с което е обявена нищожността на решение на ВСС по т.78 от протокол 56/12.11.2015 г. Съобразно определението на ВАС, ВСС образува дисциплинарно производство срещу Петьо Петров, следовател в Следствения отдел към СГП, към датата на предложението за образуване на дисциплинарното производство.

На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ бе избран чрез жребий дисциплинарен състав: Юлия Ковачева, Димитър Узунов и Каролина Неделчева.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд